• Βικτώρια Χαλκιά - Ντότσικα
    Βικτώρια Χαλκιά - Ντότσικα Επαγγελματίας Ψυχολόγος - Ψυχοδυναμική Διαπροσωπικη Ψυχοθεραπευτρια PhD Std, MSc BS.c

Image

Ψυχοθεραπεία

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Συμβουλευτική Γονέων

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Συμβουλευτική σχέσεων

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Οικογενειακή θεραπεία

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Συντονισμός Σχολών Γονέων

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Προσωπική ανάπτυξη

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Διαταραχές διάθεσης

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Διατροφικές διαταραχές

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Ψυχικό τραύμα & πένθος

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Αγχώδεις διαταραχές

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Ψυχοσωματικές διαταραχές

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 
Διαχείριση άγχους εξετάσεων

Κάποιες φορές οι δύσκολες καταστάσεις εμποδίζουν την ομαλή ζωή και την εξέλιξη μας ως άνθρωποι. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κίνητρο για αλλαγή και ευκαιρία για να κατανοήσουμε σε βάθος τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί το ασφαλές πλαίσιο για στήριξη, ειλικρινής εν συναίσθηση, ουσιαστική αυτογνωσία και ανακούφιση από την ψυχική οδύνη. Η αυθεντική σχέση που δημιουργείται και οι θεραπευτικοί στόχοι που ορίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ατόμου, ενισχύουν την ομαλή του μετάβαση σε έναν ποιοτικά αναβαθμισμένο τρόπο ζωής...

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

.