Αρχεία: Services

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων βοηθά τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα και να προσεγγίσουν τις ανάγκες των παιδιών σε οποιαδήποτε ηλικία, να διαχωρίσουν τις ανάγκες των παιδιών από τις δικές τους ανάγκες (π.χ. ανεκπλήρωτα όνειρα, απογοητεύσεις και προσωπικές προσδοκίες) και να τα ενθαρρύνουν να γίνουν ώριμοι, ευτυχισμένοι, υπεύθυνοι και αυτόνομοι ενήλικες. Μέσω της συμβουλευτικής γονέων καλλιεργούνται χαρακτηριστικά […]

Οικογενειακή θεραπεία & Συμβουλευτική

Τα μοντέλα θεραπείας οικογένειας για τις ψυχικές διαταραχές βασίζονται στη θεωρία των συστημάτων. Το κάθε άτομο δεν συμπεριφέρεται ως απομονωμένη οντότητα μέσα στο σύστημα, αντίθετα, ακολουθεί ένα κυκλικό πρότυπο, όπου καµιά µεµονωµένη συµπεριφορά δεν είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα κάποιων γεγονότων. Οι συμπεριφορές σχηµατίζουν µια αλληλουχία κυκλικής αιτιότητας, χωρίς αρχή και τέλος(Ανδρουτσοπούλου, 2004, Carr,2008). […]

Ψυχοθεραπεία & Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να οριστεί ως η θεραπεία ψυχικών διαταραχών που βασίζεται κυρίως στην επικοινωνία μεταξύ του θεραπευτή και του θεραπευόμενου. Ο όρος ψυχοθεραπεία είναι πολύ γενικός και χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολλές διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Όλα όμως έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Μια συναισθηματική σχέση που βασίζεται στην εμπιστευτικότητα μεταξύ ενός […]