Μάθετε περισσότερα για την Ψυχοθεραπεία

Μάθετε περισσότερα για την Ψυχοθεραπεία

Η μεγαλύτερη εξυπνάδα είναι αυτή που οδηγεί στην ευτυχία!”

Μ.Καραγάτσης

Ψυχοθεραπεία:

Τι είναι…?

Πως γίνεται…?

Ποιούς αφορά…?

Ποιά τα οφέλη της…?

Πότε είναι η κατάλληλη ώρα…?

   Ψυχοθεραπεία ονομάζεται, η θεραπευτική παρέμβαση, από εκπαιδευμένο επαγγελματία ψυχικής υγείας, που διευκολύνει την συζήτηση συναισθηματικών δυσκολιών και την κατανόηση προβλημάτων, μέσω της λεκτικής επικοινωνίας με τον θεραπευόμενο.(ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία) . Η θεραπευτική σχέση, οι τεχνικές που θεμελιώνονται πάνω σε συγκεκριμένες κάθε φορά επιστημονικές προσεγγίσεις , η εν-συναίσθηση και η απόλυτη αποδοχή που αναπτύσσονται με την ενθάρρυνση του θεραπευτή , στοχεύουν στην θεραπεία και βελτίωση των δυσάρεστων συμπτωμάτων, την βελτίωση της διάθεσης , την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας καθώς και την προσωπική ανάπτυξη και αυτό-βελτίωση του θεραπευόμενου.

Πως γίνεται…  

 • Η αλληλεπίδραση θεραπευτή και θεραπευμένου γίνεται μέσω της λεκτικής επικοινωνίας.
 • Ο θεραπευτής ξεκινά αναφέροντας ¨¨ το προφορικό συμβόλαι﨨, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην δεοντολογία του απορρήτου της συνεδρίας καθώς και την διάθεση συνεργασίας του ατόμου που επιθυμεί να συμμετέχει (όρια) .
 • Μέσα σε ένα φιλικό κλίμα απόλυτης αποδοχής και εμπιστοσύνης που προσφέρει ο θεραπευτής ,ο θεραπευόμενος έχει την δυνατότητα να διερευνήσει συναισθήματα, σκέψεις , φόβους , καθώς και κρυμμένα κίνητρα, προσδοκίες και συμπεριφορές.(βαθύτερος σκοπός της ζωής )
 • Ο θεραπευτής μέσα από ψυχοθεραπευτικές μεθόδους , βοηθά το άτομο να κατανοήσει τους προβληματισμούς του και το ενθαρρύνει στο να επιλέξει μόνο του την καλύτερη δυνατή λύση για εκείνο. Ουσιαστικά του δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο θεραπευόμενος θα εξελιχθεί χωρίς να του επιβάλλονται έτοιμες λύσεις και κατευθυντήριες ¨συμβουλές¨.
 • Ο θεραπευτής ακούει προσεκτικά και με ειλικρινές ενδιαφέρον τον θεραπευόμενο χωρίς να ασκεί κριτική και να ενοχοποιεί τις επιλογές του. Αντίθετα βοηθά το άτομο να αποδέχεται τον εαυτό του και τους γύρω του, αναλύοντας αντικειμενικά τα κίνητρα κάθε ενέργειας και δίνοντας κατά περίπτωση, προοπτικές και εναλλακτικούς τρόπους σκέψης που θα τον βοηθούν να αισθάνεται καλύτερα.
 • Μέσα από τις συνεδρίες το άτομο συνειδητοποιεί τις διαφορές και την σχέση μεταξύ των όσων σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει. Εναρμονίζει την εσωτερική του δράση με τις πράξεις και τις συμπεριφορές του.
 • Το άτομο ανακαλύπτει ασυνείδητες ανάγκες και αναπροσδιορίζει προσδοκίες που κάποιες φορές αποδεικνύονται ουτοπικές.
 • Ο θεραπευτής υποστηρίζει το άτομο ώστε να έρθει σε επαφή με τον πόνο του και την οδύνη. Τον βοηθά στο να διερευνήσει τα αίτια που τον προκάλεσαν και τους εναλλακτικούς τρόπους που θα προστατεύει στο εξής τον εαυτό του.
 • Μέσα από την θεραπεία το άτομο μαθαίνει να αντιμετωπίζει την ζωή με μεγαλύτερη αισιοδοξία , εστιάζοντας κυρίως στις θετικές εκδοχές της ζωής του. Μαθαίνει να αξιολογεί τις υπερβολικές και λαθεμένες ερμηνείες που δίνει στα γεγονότα και έρχεται αντιμέτωπος με την αναπόφευκτη αλήθεια ,αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες, που θα τον βοηθήσουν να την αντιμετωπίζει με λιγότερο ψυχικό κόστος.
 • Το άτομο αρχίζει να ¨¨επικοινωνεί¨¨ με τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, αποκτώντας αυτοέλεγχο και αυτογνωσία. Αναπόφευκτα βελτιώνει την επικοινωνία και την επαφή του με τους γύρω του.

(εργασιακές, φιλικές, ερωτικές σχέσεις )

 • Η θεραπευτική σχέση που αναπτύσσεται και η λειτουργική επικοινωνία που εκτυλίσσεται ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο , βοηθούν στο να μπορέσει το άτομο, να συνδεθεί περισσότερο λειτουργικά με τους σημαντικούς άλλους της ζωής του.
 • Θεραπευτής και θεραπευόμενος σχεδιάζουν από κοινού ένα πλάνο προσδοκιών και στόχων και με την ανάλογη ενθάρρυνση  ακολουθεί η ΄΄δράση΄΄.

Σε τι ωφελεί η ψυχοθεραπεία…

 • Αυτογνωσία- αυτοεπίγνωση
 • Βελτίωση της εικόνας του εαυτού και ¨¨αναπροσδιορισμός¨¨ της αυτοεκτίμησης .(Αποδοχή)
 • Ανακούφιση από τα επίμονα συμπτώματα.
 • Βελτίωση της διάθεσης για κοινωνικότητα, εργασία, ενδιαφέροντα και ζωή γενικότερα.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με το κοινωνικό δίκτυο
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων εύρεσης λύσεων και εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης καταστάσεων.
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση συναισθημάτων.
 • Βελτίωση στις επαγγελματικές και διαπροσωπικές σχέσεις.
 • Εναρμόνιση συναισθημάτων και λογικής .
 • Βελτίωση της γενικότερης σωματικής υγείας .
 • Διεύρυνση των επιλογών .

Πότε είναι η σωστή ώρα…

Τα σημάδια είναι αρκετά, θα ήταν παρακινδυνευμένο να αναφερθούν αριθμητικά για τον λόγο ότι μπορεί να οδηγήσουν σε αυθαίρετα και εσφαλμένα συμπεράσματα. Γενικά, όταν το άτομο αισθανθεί την ανάγκη να βοηθήσει τον εαυτό του, όταν τα συμπτώματα επιμένουν και η λειτουργικότητα του ανθρώπου μειώνεται .Λειτουργικότητα όσον αφορά στην   εργασία του, την διατροφή του, τον ύπνο, τις δραστηριότητες αλλά και την κοινωνικότητα του. Όταν δυσκολεύεται και δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως παλιότερα στις καθημερινές του υποχρεώσεις . Πολλές φορές τα άτομα του στενού περιβάλλοντος αναγνωρίζουν αλλαγές στην συμπεριφορά του ατόμου. Σε κάποιες περιπτώσεις μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση όπως φαρμακευτική αγωγή ή εναλλακτικές μορφές θεραπείας .

Πως αντιμετωπίζεται η ψυχοθεραπεία στις μέρες μας …

Η ψυχοθεραπεία θεωρείται ακόμα και σήμερα για κάποιους ταμπού. Έχει συνδεθεί εσφαλμένα ,μόνο με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, γεγονός βέβαια που δεν ισχύει. Ψυχοθεραπεία μπορεί να κάνει ο καθένας που βιώνει μια κρίσιμη περίοδο στην ζωή του, μια απώλεια, ένα μεταβατικό στάδιο, μια ασθένεια και κάποια συναισθηματική δυσκολία. Εξαιτίας των έντονων και δυσάρεστων συνθηκών ζωής , τα κοινωνικά προβλήματα στις μέρες μας αυξάνονται και η κατάλληλη υποστήριξη φαίνεται να είναι σχεδόν αναγκαία. Το τελευταίο διάστημα η ψυχοθεραπεία είναι περισσότερο αποδεκτή από ότι παλιότερα και μέσα από επίσημες έρευνες που έχουν διεξαχθεί αποδεικνύεται πως έχει συμβάλει σημαντικότατα στην βελτίωση και θεραπεία επίμονων και δυσάρεστων συμπτωμάτων.

Πως θα με αντιμετωπίσουν οι άλλοι αν μάθουν ότι κάνω ψυχοθεραπεία…

 • Η απόφαση να συμμετέχει κανείς σε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία αποτελεί ένδειξη ψυχικής δύναμης και όχι αδυναμίας. Το να μπορέσει κανείς να έρθει αντιμέτωπος με το πρόβλημα είναι από μόνο του μια πράξη θάρρους και αποτελεί την έναρξη ευχάριστων αλλαγών στη ζωή του ατόμου. Αντίθετα η συνεχής άρνηση του προβλήματος συντηρεί και διαιωνίζει το δυσάρεστο συναίσθημα.
 • Όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται για το άτομο και αντιλαμβάνονται την ζωή με ποιο ρεαλιστικό τρόπο, θα στηρίζουν πάντα τις επιλογές και την συναισθηματική εξέλιξη του ατόμου που επιθυμεί να συμμετέχει.
 • Η οδύνη είναι   μια πολύ πραγματική πλευρά της ανθρώπινης φύσης και αποτελεί πάντα την αρχή για συναισθηματική ωρίμανση και ολοκλήρωση. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί κάποια στιγμή της ζωή του , σε δύσκολη θέση.
 • Το πρόβλημα είναι ο πόνος και όχι το μέσον που χρησιμοποιούμε για να τον ανακουφίσουμε.
 • Η απόφαση να μοιραστεί κανείς ένα τέτοιο προσωπικό δεδομένο άπτεται   αποκλειστικά στην κρίση και την απόφαση του συμμετέχοντα στην θεραπεία.
 • Το να ακούμε την άποψη των γύρω μας είναι απόλυτα λογικό, όμως δεν σημαίνει πως η γνώμη τους ¨οδηγεί¨ τις προσωπικές μας επιλογές.

Ορισμένες φορές τα δυσάρεστα συμπτώματα έρχονται αργά, τόσο που προσαρμοζόμαστε και συμβιβαζόμαστε μαζί τους. Η αλλαγές είναι δύσκολες , όμως πιο οδυνηρό είναι να μένει κανείς μέσα στο πρόβλημα και “έξω από την ζωή”!

 

Βικτωρία Χαλκιά-Ντότσικα

Αφήστε μια απάντηση